Meta oznake – Meta tags

Meta oznaka ang. Meta tags je informacija oziroma podatek o vsebini, ki se nahaja na strani. Meta oznake na sami strani niso nikoli prikazane, ampak se skrivajo v ozadju, kjer so vedno na voljo, brskalnikom, iskalnikom in ostalim storitvam, ki jih potrebujejo. Meta oznaka je podprta je s strani vseh večjih brskalnikov.

Meta značko (<meta>) vedno pozicioniramo v glavo HTML dokumenta <head>. Tipično pa jih uporabljamo za opis strani, ključne besede, navajanje avtorja, zadnje spremembe ali ostalih pomembnih podatkov.

Primer uporabe meta oznak na spletni strani


<head>
<meta name="description" content="Meta oznake - Meta tags" />
<meta name="keywords" content="HTML, meta, meta oznake, meta tags" />
<meta name="author" content="Žiga Polc" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
</head>

Poznamo zelo veliko meta oznak. Njihova uporaba pa je odvisna od potreb, ki jih imamo. Spodaj je podano nekaj primerov meta oznak.

1. Meta oznaka za naslov spletne strani


<meta name="title" content="Meta oznake - Meta tags" />

Meta oznaka z imenom “title” je namenjena naslovu same spletne strani, ki ga vidimo v zgornjem levem kotu našega brskalnika. Priporočena dolžina naslova do 64 znakov.

2. Meta oznaka za opis spletne strani


<meta name="description" content="Meta oznaka ang. Meta tags je informacija o vsebini, ki se nahaja na strani.." />

Meta oznaka z imenom “description” je namenjena kratkemu opisu strani. Slednjega največkrat zasledimo med zadetki v različnih iskalnikih, kot je Google. Priporočena dolžina zapisa 160 znakov.

3. Meta oznaka za ključne besede


<meta name="keywords" content="HTML, meta, meta oznake, meta tags" />

Meta oznaka z imenom “keywords” je namenjena ključnim besedam, ki opisujejo vašo spletno mesto. Priporočena dolžina zapisa 250 znakov.

4. Meta oznaka za avtorja


<meta name="author" content="Žiga Polc" />

Meta oznaka z imenom “author” je namenjena avtorju vsebine spletne strani.

5. Meta oznaka za vrsto kodiranja


<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Ta meta oznaka je namenjena sporočanju vrste kodiranja brskalnikom . Na takšen način lahko brskalniki pravilno preberejo vsebino na spletni strani, npr. šumnike (È, Ž, Š).

6. Meta oznaka jezika


<meta http-equiv="Content-Language" content="sl-SI" />

Ta meta oznaka je namenja sporočanju vrste jezika brskalnikom. Zgornji primer je za slovenski jezik.

7. Meta oznaka za določanje avtorskih pravic


<meta name="copyright" content="Vse pravice pridržane 2007-2009" />

Meta oznaka z imenom “copyright” je namenjena sporočanju avtorskih pravic.

8. Meta oznaka za določanje datuma nastanka


<meta name="created" content="2012-2-27" />

Meta oznaka z imenom “created” je namenjena sporočanju datuma nastanka vsebine.

9. Meta oznaka za določanje datuma spremembe


<meta name="changed" content="2012-3-13" />

Meta oznaka z imenom “changed” je namenjena sporočanju datuma spremembe vsebine.

10. Meta oznaka za določanje avtorja sprememb


<meta name="changedby" content="Janez Novak" />

Meta oznaka z imenom “changedby” je namenjena sporočanju avtorja spremenjene vsebine.

11. Meta oznaka za določanje lastnika/administratorja


<meta name="owner" content="admin@metatag.si" />

Meta oznaka z imenom “owner” je namenjena sporočanju lastnika ali administratorja strani.

12. Meta oznaka za pajke iskalnikov


<meta name="robots" content="index, follow" />

Meta oznaka z imenom “robots” je namenjena sporočanju spletnim iskalnikom oziroma pajkom, kaj naj storijo na določeni strani. Na voljo imamo brez omejitv (all), indeksiranje strani (index), ne indeksiranje strani (noindex), sledenje povezavam te strani (follow), ne sledenje povezavam (nofollow), …

13. Meta oznaka za osveževanje strani


<meta http-equiv="Refresh" content="3; url=https://www.pomagalnik.com" />

Ta meta oznaka je namenjena osveževanju ali preusmeritvi uporabnika na drugo stran. Dodatne informacije – Preusmeritev uporabnikov s pomočjo META oznak

14. Meta oznaka za distribucijo


<meta name="distribution" content="Global" />

Meta oznaka z imenom “distribution” je namenjena distribuciji spletne strani. Trenutno imamo na voljo tri možnosti. Global za vse uporabnike, Local za lokalno distribucijo in IU za interno uporabo.

15. Geolokacijske meta oznake


<meta name="geo.region" content="SI-142" />
<meta name="geo.placename" content="Zagorje" />
<meta name="geo.position" content="46.134348;14.993892" />

Geolokacijke meta oznake so namenjene sporočanje točne lokacije. Uporabimo lahko regijo, oznako kraja in koordinate geolokacije.

Vpliv meta oznak na iskalnike

Vpliv meta oznak na iskalnike oziroma njihov vpliv na pozicioniranje na iskalnikih je vprašljiv. Vpliv slednjih na rezultate se namreč veš čas spreminja. Iskalniki pa ne razkrivajo deležev vpliva, ki jih slednje imajo.

Nujna oziroma priporočljiva uporaba meta oznak za iskalnike je naslednja:

  • “title” za naslov strani,
  • “description” za opis strani in
  • “keywords” za ključne besede strani.

Vse ostale meta oznake uporabljamo po potrebi oziroma naših željah.

Komentiraj


*