E-mail in Meta tags

Z Meta tags se običajno srečujemo pri razvoju spletnih projektov, srečamo pa jih lahko tudi v samih e-mailih. Veliko slednjih je v e-mailu vključenih že avtomatsko na voljo pa imamo tudi nekaj dodatnih, ki so lahko zelo uporabni.

Poglej

Meta oznake – Meta tags

Meta oznaka ang. Meta tags je informacija oziroma podatek o vsebini, ki se nahaja na strani. Meta oznake na sami strani niso nikoli prikazane, ampak se skrivajo v ozadju, kjer so vedno na voljo, brskalnikom, iskalnikom in ostalim storitvam, ki jih potrebujejo. Meta oznaka je podprta je s strani vseh večjih brskalnikov.

Poglej