Programski jezik ASP

Programski jezik ASP – Active Server Pages je strežniški skriptni jezik (Vbscript), ki dinamično kreira HTML strani na samem strežniku. Dinamične spletne strani se od navadnih strani razlikujejo po tem, da vsebujejo tudi elemente, ki se spreminjajo med samim pregledovanjem strani. ASP programska koda se kreira na strežniku in se naknadno prevede v HTML jezik. ASP prav tako, kot HTML uporablja značke, slednje pišemo med znake <% in %>, končnica datoteke pa se označi z .asp.

http://www.w3schools.com/asp/default.asp

Komentiraj


*