Skriptni jezik PHP

PHP je zelo razširjen skriptni jezik namenjen za razvoj spletnih strani. Skripte vključujemo v HTML strani. PHP uporablja znački <?php in zaključimo z ?>.

Primer PHPja:
<html>
<head>
<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Hello World</p>'; ?>
</body>
</html>

Izpis:
<html>
<head>
<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<p>Hello World</p>
</body>
</html>

Več informacij
http://sl.wikipedia.org/wiki/Php

Komentiraj


*