CSS LINT – CSS pregledovalnik

CSS Lint je on-line orodje, ki nam olajša izdelavo pravilne CSS kode. Opravi nam osnovni pregled sintakse in ponuja dodatne možnosti pregledovanja, ki iščejo problematične dele ali neskladnosti. Vse dodatne možnosti pregledovanja je možno izklapljati, tako da lahko preverjanje omejimo le na tiste, ki želimo.

http://csslint.net/

Komentiraj


*