.htaccess preusmeritev

O .htaccess datotekah smo že govorili. Sedaj pa si bomo ogledali primere preusmeritve s pomočjo .htaccess datoteke. Ogledali si bomo preusmeritev v mapo, iz mape, datoteke in domene.

Preusmeritev v mapo

Redirect /dev https://www.pomagalnik.com/develop

Preusmeritev povezave www.pomagalnik.com/dev na www.pomagalnik.com/develop.

Preusmeritev iz mape

Redirect /dev https://www.pomagalnik.com

Preusmeritev povezave www.pomagalnik.com/dev na www.pomagalnik.com.

Preusmeritev datoteke

Redirect /ime_datoteke.html https://www.pomagalnik.com/mapa/ime_datoteke.html

Preusmeritev domene v mapo

RedirectMatch permanent ^/$ https://www.pomagalnik.com/dev/

Pride prav, kadar imamo vsebino strani spravljeno v mapi, npr. WordPress inštalacija v mapi v root direktoriju.

Preumseritev domene v mapo, kadar uporabljamo več domen na enem gostovanju

RewriteEngine On
Options +FollowSymlinks
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} pomagalnik.com
RewriteCond %{REQUEST_URI} !pomagalnik/
RewriteRule ^(.*)$ pomagalnik /$1 [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} www.pomagalnik.com
RewriteCond %{REQUEST_URI} !pomagalnik/
RewriteRule ^(.*)$ pomagalnik /$1 [L]

Preverjamo za domeno z www in brez. Za dodatne domene dodajamo vrstice 4,5 in 6 oziroma še 7,8 in 9 za domene z www.

Ustvarjanje .Htaccess datoteke

Ustvarjanje .htaaccess datoteke je zelo enostavno. Enostavno odpremo naš urejevalnik besedil, npr. beležnico (Notepad) in vanjo vtipkamo želene .htaccess ukaze. Datoteko shranimo v .txt (plain text) ali izberemo svojo končnico, kjer napišemo ime datoteke .htaccess. Datoteko nato prenesemo na naš strežnik. Če smo ustvarili .txt datoteko jo moramo na strežniku preimenovati v .htaccess datoteko.

Komentiraj


*