Kako vstavljenemu(embed) YouTube videu odstranimo naslov, sorodne video posnetke in samodejno skrijemo kontrole

Vstavljanje(embed) YouTube video vsebin v spletne strani je postala dandanes stalnica. Sam izgled vmesnika video vsebin pa lahko z dodatnimi parametri še dodatno izboljšamo.

Določene spremembe vstavljanja so nam na voljo že pri samem generiranju kode za vstavljanje. Preostale pa moramo poiskati v navodilih. Najpomembnejši parametri za izboljšanje vstavljanja so seveda odstranitev naslova, sorodnih video vsebin in samodejno skrivanje video kontrol.

Odstranjevanje naslova YouTube videu

Poiščemo naš URL naslov YouTube videa in dodamo na koncu URL naslova spodnjo kodo.
showinfo=0

Odstranjevanje sorodnih video posnetkov YouTube videu

Poiščemo naš URL naslov YouTube videa in dodamo na koncu URL naslova spodnjo kodo.
rel=0

Samodejno skrivanje kontrol YouTube videa

Poiščemo naš URL naslov YouTube videa in dodamo na koncu URL naslova spodnjo kodo.
autohide=1

Primer uporabe celotne kode na YouTube videu

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/j1DrAhzW1PI?rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe>

Pri uporabi dodatnih parametrov na začetku uporabimo znak “?” za vsak nadaljnji parameter pa znak “&”.

Dodatna navodila in drugi parametri s katerimi lahko upravljamo YouTube posnetke – YouTube Embedded Players and Player Parameters.

Komentiraj


*