Referenčna lista povezav do podatkovnih baz

Pri razvoju spletnih aplikacij, ki uporabljajo podatkovne baze potrebujemo povezave do slednjih. V veliko pomoč nam je Connectionstrings.com, kjer je zbrana referenčna lista povezav do podatkovnih baz.

connection-strings

Wikipedia – A Database connection is a facility in computer science that allows client software to communicate with database server software, whether on the same machine or not. A connection is required to send commands and receive answers. …

Komentiraj


*