2016 State of Email Report

2016-state-of-email-report

E-mail marketing postaja vse pomembnejši. Njegova donosnost (ROI) je 38:1, kar v praksi pomeni, da vsak vložen dolar prinese 38 dolarjev. Med digitalnimi mediji ima tako največji ROI ravno e-mail. Še boljša novica pa je, da 72% ljudi preferira komunikacijo preko e-mail s podjetji pred vsemi drugimi kanali.

Uspeh e-mailov je odvisen od njegove vsebine in funkcionalne e-mail izkušnje. Funkcionalna e-mail izkušnja pomeni, da se naši e-maili pravilno prikazujejo na vseh napravah; besedilo mora biti berljivo in ne manjše od 13px; povezave v e-mailu morajo imeti ustrezne razmake za uporabo navigacije s prsti; vsebina mora biti jasna in brez napak; pri uporabi naprednejših funkcij moramo uporabiti ustrezne rezervne rešitve v primerih, ko slednje ne delujejo; povezave v e-mailih ne smejo biti zavajajoče, ter ciljne strani morajo uporabljati enako besedilo in slike, kot e-mail.

V “2016 State of Email Report” nam Litmus predstavi vse večje inovacije in dogodke preteklega leta na področju e-maila. Poleg zanimivih podatkov pa se dotakne tudi statističnih podatkov deležev e-mail klientov na različnih medijih. Celotno poročilo je na voljo na strani https://litmus.com/lp/2016-state-of-email-report.

Komentiraj


*