Analitika v e-mail newsletterjih

Vsi, ki se ukvarjajo z e-mail marketingom pri svojem delu potrebujejo analitične podatke e-mail kampanj. Namreč le na podlagi analitičnih podatkov lahko ugotovimo uspešnost naših kampanj. Če pa pogledamo analitiko v e-mail newsletterjih globje, kmalu ugotovimo, da ne obstaja, namreč nameščanje programske kode za analitiko oz. sledenje ni možno.

E-mail klienti dovoljujejo izvajanje le HTML in CSS kode za prikaz sporočil, zato analitika, kot smo jo vajeni z nalaganjem določenih skript ni možna. Zato se je potrebno zateči k določenim trikom, ki nam pomagajo pri pridobivanju analitičnih podatkov. Najpogosteje uporabljena tehnika je nalaganje 1px velike slike na podlagi katere dobimo podatke. Veliko storitev na trgu je sicer to tehniko izrazito nadgradilo, vendar so informacije o tehnikah pridobivanje podatkov varovane poslovne skrivnosti.

Slabost tehnike 1px slike je ta, da e-mailov, kjer imajo uporabniki v e-mail klientih blokirano nalaganje slike ne šteje, kot odprte e-maile. Tako se lahko zgodi, da uporabnik sporočilo prebere, vendar mi tega v analitiki ne zaznamo. Za boljšo uporabniško izkušnjo je zato potrebno e-maile vedno oblikovati tako, da deluje prikaz oz. prenos sporočila tudi brez naloženih slik.

Primer slike za sledenje e-mail newsletterjev

<img src="https://WWW.IME-DOMENE.COM/PARAMETRI-ZA-IDENTIFIKACIJO" style="height:1px !important; width:1px !important; border: 0 !important; margin: 0 !important; padding: 0 !important" width="1" height="1" border="0">

Če se e-mail analitike lotimo sami imamo na voljo dva načina, ki jih lahko implementiramo. Prvi način je uporaba omenjene slike za sledenje odprtim e-mailom, IPju, lokaciji, tipu naprave in tipu brskalnika. Drugi način je sledenje oz. štetje klikov na povezave v samem e-mailu, ki jih beležimo preko določenih parametrov.

Analitika odprtih e-mail sporočil

Tu lahko razvijemo svojo programsko kodo ali pa uporabimo analitična orodja, kot so Google Analytics ali Matomo. Alternativna možnost je uporaba URL skrajševalnikov, ki nudijo tudi zadostno analitično podporo e-mailom.

Analitika povezav

Za analitiko povezav potrebujemo mehanizem za štetje klikov, če so povezave samo na naše strani lahko uporabljamo UTM parametre, ki jih lahko kasneje analiziramo v analitičnih orodjih, kot je Google Analytics ali Matomo. Če so povezave na različna mesta, kjer nimamo dostopa do analitike je boljša uporaba URL skrajševalnikov.

Zaključek

Omenjeni pregled analitike v e-mail newsletterjih je pokazal, da je lahko analitika brez ustrezne strokovne razlage in primerjave različnih parametrov zelo nenatančna. Poleg tega je analitika tudi izredno zapletena, če se sledenja oz. analitike lotimo sami. Običajno pošiljamo več e-mailov, ki imajo več povezav, ki jim želimo slediti, zato je potrebno pri vsakem e-mailu generirati nove povezave, če pa želimo še bolj natančno analitiko po uporabnikih pa je to ročno skoraj ne mogoče.

Zaključek e-mail analitike bi tako bil, da je za raziskovanje in učenje primeren ročni pristop, v primeru pa da se e-mail marketinga lotevate dolgoročno pa je primernejša izbira že razvita programska oprema, ki vam bo privarčevala marsikateri problem.

Komentiraj


*