Gmail oglasi

Gmail oglasi (Gmail Ads) so velikokrat spregledana funkcionalnost AdWords platforme. Omogoča pa nam oglaševanje znotraj Gmail poštnega predala.

Gmail oglasi so oglasi, ki se prikazujejo znotraj poštnih predalov, in sicer nad ali med neprebranimi sporočili. Pred kratkim pa so se Gmail oglasi spremenili in sicer so omogočili prikaz slik ob oglasu. Tako imamo poleg tekstualnega dela na voljo tudi prikaz slik. Običajno se pojavljata do dva oglasa na stran. Ta sprememba drastično spremeni prikaz oglasov in samo izkušnjo. Oglas je sicer veliko bolj viden in greš težko mimo, da si ga ne ogledaš. Na drugi strani pa se precej poslabša bralnost in posledično uporabniška izkušnja Gmail predala. Sklepam, da bo plačljivi del Gmail pošte omogočal odstranitev nadležnih oglasov.

Zakaj se odločiti za Gmail oglaševanje?

Ena boljših strani Gmail oglaševanja je, da se lahko lotite svoje konkurence. Npr. oglašujete na vsebino/ime vaše konkurence. Oglašujete pa kontra oz. konkurenčno ponudbo, tako je vaša konkurenca naredilo težko dela, da je pripravila ustrezne e-mail liste, vi pa lahko spretno vsako njihovo kampanjo izkoristite sebi v prid.

Kaj rabimo za Gmail oglase:

  • Logo: slika 128px x 128px
  • Ime oglaševalca do 20 znakov, lahko je tudi ime domene
  • Naslovna vrstica do 25 znakov
  • Opis do 100 znakov
  • Prikazan URL do 255 znakov
  • Slika za prikaz, trenutno se pojavljata dva formata, in sicer 512px x 268px in 512px x 512px (bodite pozorni na velikost, običajno JPG ali PNG format)


Dodatna navodila/branje:

Komentiraj


*