HTML5 banner

html5-banner

Za uspešno oglaševanje na spletu danes potrebujemo HTML5 banner-je. Flash tehnologija, ki je dolga leta kraljevala na tem področju je zaradi slabe podpore predvsem na mobilnih napravah izgubila primat oz. celo podporo na napravah. Spletni velikani v oglaševanju, kot je Google pa so celo ukinili podporo, ki so jo nudili v obliki enostavne konverzije Flash oglasov v HTML5 oglase. Tako nam ne preostane drugega, kot to, da za uspešno oglaševanje uporabljamo HTML5 banner.

HTML5 banner je novejša oblika bannerja, ki za izdelavo uporablja sorodne principe, kot jih poznamo za izdelavo spletnih strani, se pravi HTML, JS, CSS, grafični material, fonte … Izdelava bannerja pa je podobna procesu izdelave strani, uporabimo lahko enake ali namenske programe, ki omogočajo izgradnjo HTML5 bannerjev. Izdelava bannerjev tako postaja kompleksnejša in odpira dodatne možnosti razvoja ekspertov in posledično novih delovnih mest, ki bodo namenjena le izdelavi HTML5 bannerjev.

Za izdelavo HTML5 bannerjev bi izpostavil dva programa, in sicer Google Web Designer in Adobe Animate. Oba programa sta primerna za izdelavo bannerjev, vendar je Google Web Designer skoraj ciljano pripravljen za pripravo oglasov za Googlove platforme med tem, ko je Adobe Animate nadgradnja programa Flash, ki poleg že znanih opcij omogoča tudi pripravo HTML5 bannerjev.

Google Web Designer

Google Web Designer je Googlovo orodje za pripravo HTML5 oglasov. Na voljo imamo veliko prednastavljenih oblik, ki izhajajo iz platforme AdWords, DoubleClick, AdMob in ostale platforme. Orodje se trenutno nahaja v Beta verziji na voljo pa je na strani https://www.google.com/webdesigner/.

google-web-designer

How to build ads in HTML5: A step-by-step workshop

Adobe Animate

Adobe Animate je nadgradnja programa Flash, ki nam po novem omogoča pripravo HTML5 in WebGL elementov, Flash AS 3.0 in AIR aplikacij za Desktop, Android in iOS. Samo orodje pa je precej podobno prejšnji verziji Flasha, tudi priprava HTML5 oglasov poteka po enakem postopku. Podrobnejše informacije o izdelku os na voljo na http://www.adobe.com/si/products/animate.html.

adobe-animate

Pri pripravi HTML5 oglasov za Google AdWords moramo pri pripravi za AdWords paziti še na nekatere parametre, in sicer v osnovi Adobe Animate ne omogoča ustreznega izvoza za AdWords platforme, ampak moramo pripravljene oglase še malo popraviti. Spodaj se nahajajo navodila za pripravo.

Adobe Animate HTML5 bannerji za AdWords

  1. Odkljukamo “Combine into spritesheets” v “Publish Settings”.
  2. Odkljukamo “Hosted Libraries” v “Publish Settings” v zavihku “Advance tab”.
  3. V HTML datoteko v značko <head></head> dodamo meta oznako za velikost. Npr.: <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250″>.
  4. V HTML dokumentu pri znački <script odstranite kodo, ki se doda za “?” vključno z “?”. Npr.: <script src=”HTML5-banner.js?1472737983708″></script>.
  5. HTML5 banner za Google AdWords je avtomatsko klikabilen, zato ustvarjanja gumba ni potrebno.
  6. ZIP datoteka mora biti manjša ali enaka 150 KB.
  7. HTML5 banner lahko testirate na strani https://h5validator.appspot.com/adwords.
    Vir: https://forums.adobe.com/thread/2137605

Če je vaša pot na začetku priprave HTML5 bannerjev in se še odločate o programu priporočam Google Web Designer, če pa ste že izdelovali Flash bannerje in si lahko privoščite Adobe Animate pa zaradi krajše krivulje učenja priporočam slednjega. Pri pripravi HTML5 oglasov vam bo v pomoč tudi on-line validator bannerjev, kot je npr. https://h5validator.appspot.com/adwords. Srečno.

Komentiraj


*