Razlike med promoviranimi in sproženimi e-maili

V osnovi poznamo dve obliki e-mailov in sicer promovirane in sprožene. Promovirani e-maile se vsebinsko in časovno osredotočajo na podjetje ali organizacijo. V praksi jih prepoznamo, kot newsletterje, promocije, … Sproženi e-maili pa se vsebinsko in časovno osredotočajo na uporabnika. V praksi jih prepoznamo, kot ustvarjanje novega računa, sprememba gesla, potrditev nakupa, …

Karakteristike promoviranih in sproženih e-mailov pa se med seboj nekoliko razlikujejo.

Promovirani e-maili:

 1. Se vsebinsko in časovno osredotočajo na podjetje/organizacijo.
 2. So običajno del kratkoročnega planiranja.
 3. Običajno predstavljajo 80%-95% delež poslanih e-mail sporočil podjetja/organizacije.
 4. Prinašajo skromne donose (ROI).
 5. So odgovorni za dolgočasna e-mail sporočila, ki svoje uporabnike ne angažirajo.
 6. Generirajo največ odjav uporabnikov.
 7. Generirajo največ prijav SPAMa s strani uporabnikov.
 8. Ob preveliki frekvenci generirajo negativne komentarje na družbenih omrežjih in pogovorih (ust do ust).
 9. Zahtevajo veliko testiranj in prilagajanj.
 10. Ne potrebujejo vzdrževanja.
 11. Zahtevajo in porabijo veliko časa za izvedbo.

Sproženi e-maili:

 1. Se vsebinsko in časovno osredotočajo na posameznika.
 2. So običajno del dolgoročnega planiranja.
 3. Običajno predstavljajo do 5% delež poslanih e-mail sporočil podjetja/organizacije.
 4. Prinašajo visoke donose (ROI).
 5. So odgovorni za najbolj aktivna e-mail sporočila, ki svoje uporabnike angažirajo.
 6. Običajno ne generirajo odjav uporabnikov.
 7. Običajno ne generirajo SPAM prijav s strani uporabnikov.
 8. Ob preveliki frekvenci generirajo negativne komentarje na družbenih omrežjih in pogovorih (ust do ust).
 9. Običajno imajo majhen del testiranj in prilagajanj. Uporablja se pristop “nastavi in pozabi”.
 10. Potrebujejo vzdrževanje in optimizacijo.
 11. Porabijo malo časa za izvedbo.

Vir: https://d31v04zdn5vmni.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2017/01/broadcast-vs-triggered-emails.png

Save

Save

Komentiraj


*