CSS: font-variant-numeric

CSS značka font-variant-numeric nadzira uporabo pisave OpenType tako, da med drugim določi katere znake se lahko uporablja, izgled ulomkov in zaporedij.

CSS značka font-variant-numeric nam v praksi pride zelo prav pri prikazovanju zaporedij števil, kjer imamo na voljo “lining-nums” in “oldstyle-nums”. Pri prikazu ulomkov, kjer imamo na voljo “diagonal-fractions” in “stacked-fractions”. Še posebej prav pa pride pri prikazu daljših števil, kjer uporabimo “tabular-nums” in tako dobimo vizualno enakomeren izpis števil. Opisane primere si lahko ogledamo na spodnjem primeru.

See the Pen
font-variant-numeric
by Ziga (@pomagalnik)
on CodePen.

Pred uporabo značke se prepričajte o njeni podpori v spletnih brskalnikih vaših uporabnikov. Trenutno je podprta v praktično vseh brskalnikih razen IE. Je pa ta značka del specifikacije CSS Fonts Module Level 3, ki je v času tega pisanja v statusu priporočila, kar pomeni da se lahko še spremeni.

Dodatno branje:

Komentiraj


*