CSS spremenljivke

CSS spremenljivke so vrednosti, ki jih ustvarimo enkrat in potem uporabimo večkrat skozi celotno datoteko. Funkcionalnost, ki je bila bolj značilna za SASS.

V članku si bomo pobližje ogledali, kako lahko CSS spremenljivke uporabimo pri svojem projektu. Uporabili bomo :root in var(). V :root-tu definiramo spremenljivke, s pomočjo var() pa slednje pokličemo.

Primer:

:root {
--barva1: #ff6600;
}
body {
background-color: var(--barva1);
}

Zakaj so CSS spremenljivke uporabne

Spremenljivke so uporabne, kadar želimo hitro spremeniti izgled strani, aplikacije, … Namreč popravek na eni spremenljivki slednjo implementira na vsa mesta, kjer se pojavi. CSS spremenljivke so zelo dobro podrte in delujejo v vseh boljših brskalnikih.

See the Pen
CSS: var()
by Ziga (@pomagalnik)
on CodePen.

Dodatno branje:

Komentiraj


*