Razlika med .class.class in .class .class

S pomočjo CSS zbirnikov .class ciljamo točno določene HTML elemente in jim s tem dajemo oblikovanje oz. določene oblike. Tako gradimo spletne strani ali aplikacije in vsakič, ko element s tem.class-om dodamo že ima nastavljeno oblikovanje.

Pri izdelavi spletnih strani se srečujemo s CSS zbirniki, najbolj pogosti so:

  • sam HTML element, npr. p, div, span, h1, …,
  • #ID in
  • .class.

Najbolj pogost pa je zbirnik .class, ki ga lahko uporabljamo na različne načine. in sicer:

  • .class – v tem primeru ciljamo vse HTML elemente, ki imajo v class=”” class s tem imenom.
  • p.class – tukaj ciljamo vse odstavke <p>, ki imajo v class=”” class s tem imenom.
  • .class.class – v teh primerih pa ciljamo HTML element, ki ima v class=”” oba class-a.

Razlika med .class.class in .class .class

Razlika je v samem načinu ciljana, .class.class cilja HTML element, ki ima oba classa določena. Oblika .class .class cilja HTML element, ki se nahaja zboraj prvega .class-a. Za lažjo predstavo si poglejmo primer spodaj.

See the Pen
Razlika med .class.class in .class .class
by Ziga (@pomagalnik)
on CodePen.

Oblika .class.class v praksi pride največkrat v uporabo, ko popravljamo obstoječe spletne strani ali aplikacije in imamo omejen dostop do kode. Tako lahko enostavno s pomočjo CSS-ja vplivamo na želene elemente.

Komentiraj


*