Word-wrap: Prelom besedila s pomočjo CSS-ja

CSS značka “Word-wrap” prisili besedilo v prelom. V praksi to pomeni, da se besedilo, ki je zelo dolgo prelomi v novo vrsto.

Ta pojav zasledimo v primerih, ko je polje, kjer je besedilo ožje od dolžine besedila, npr. dolge povezave. Primer tega pojava in uporaba značke “word-wrap: break-word;” je prikazana na spodnji sliki.

CSS značka “Word-wrap”

Znački lahko dodelimo dve vrednosti, in sicer “normal” ali “break-word”. Vrednost normal, ki je tudi privzeta vrednost pusti dolga besedila v normalnem stanju – dolgem. Medtem, ko vrednost break-word prisili besedilo v prelom v novo vrsto.


.break-word {
word-wrap: break-word;
}

CSS značka “Word-wrap” je podprta v vseh večjih brskalnikih. V IE celo od verzije 5.5 naprej.

Komentiraj


*