FLASH: Onemogoči kazalec za gumb

Velikokrat si v Fleshu pomagamo z gumbi, ki pa niso vedno aktivni, zato potrebujemo ukaz za zamenjavo miškinega kazalca ob prehodu.
Get Adobe Flash player


Najprej ustvarimo gumba, kot bi ju drugače. Gumboma nato dodelimo imena (instance), v našem primeru “gumb1” in “gumb2”.

flash_gumb

Kliknemo na timeframe #1 in vstavimo kodo:
//Skrije kazalec na gumbu z imenom gumb1
gumb1.useHandCursor = false;
//Prikaže kazalec na gumbu z imenom gumb2
gumb2.useHandCursor = true;

 • pripočna zadeva.

  podobno je tudi lahko manipulirati MovieClip instance.

  pri MovieClip instanci je po defaultu handCursor izklopljen, če pa želimo da je naš MovieClip prikazan kot gumb, oz ga uporabnik vidi kot gumb, pa mu postavimo lastnost.

  če bi bil zgornji primer delan enako, ampak bi izbrali MovieClip namesto Button bi lahko uporabili naslednjo kodo.

  //ob prehodu na movieClip gumb1 dobi kursor obliko roke
  gumb1.buttonMode = true;

  lp

  Odgovori

Komentiraj


*