Kako naredimo »clickthru« povezavo v Flashu

Pri izgradnji oglasnih pasic velikokrat naletimo na zahtevo po »clickthru« povezavi. »Clickthru« povezava je zelo podobna navadni povezavi, razlikuje se samo v delu, kjer se kliče povezava.

Klasična povezava
on(release) {
getURL("https://www.pomagalnik.com/", "_blank");
}

»Clickthru« povezava
on(release) {
getURL(_root.clickthru, "_blank");
}

Postopek
Ustvarimo novo Flash datoteko, želenih dimenzij in FR 25 (frame rate). Ustvarimo želeno animacijo, v našem primeru je to slika, ki se menja po določenem intervalu. Nad našo animacijo ustvarimo nov »Layer«, dodelimo mu ime »Gumb«.

Widgets

Narišemo pravokotnik oziroma lik, ki prekriva celoten prostor. Pravokotnik označimo in ga spremenimo v gumb – desni klik in »Convert to symbol«. Ustvarjenemu gumbu dodelimo transparenco 0%, tako postane naš gumb neviden. Nato kliknemo na gumb in vnesemo v polje »Actions« -(F9, če je okno skrito) naslednjo kodo:

on(release) {
getURL(_root.clickthru, "_blank");
}

Sledi še konverzija v SWF datoteko. Bodite pozorni pri verziji Flasha, saj je velikokrat pogoj verzija Flash 6.
Get Adobe Flash player


Komentiraj


*