HTML znački <code> in <kbd>

HTML znački <code> in <kbd> na prvi pogled izgledata enaki, saj sta brez dodatnega oblikovanja oba zapisana v monospace fontu. Vendar pa se semantično razlikujeta. HTML značka <code> se uporabljata za prikaz kratkega dela programske kode, medtem ko se HTML značka <kbd> uporablja za prikaz uporabniškega vnosa, ki je lahko tipkovnica, glas ali kateri drugi tekstualni vnos.

HTML značka <code> prikaže vsebino oblikovano tako, da nakazuje, da gre za vsebino, ki predstavlja del programske kode. V osnovi je vsebina napisana v monospace fontu, v nekaterih brskalnikih je še na sivem ozadju. Če želimo prikazati več vrstic kode je potrebno značko <code> obdati z značko <pre>.

Dodatne informacije:
<code>: The Inline Code element
w3schools: code

HTML značka <kbd> prikaže vsebino v obliki polja, ki se uporablja za prikaz tekstovnega uporabniškega vnosa, ki je lahko tipkovnica, glas ali kateri drugi tekstualni vnos. V osnovi je vsebina napisana v monospace fontu, kar pa ni točno določeno v HTML standardu.

Uporaba značke <kbd> nam pride prav pri pisanju dokumentacije, saj je semantično bolj pravilna in lahko določene ukaze na tipkovnice enostavneje oblikujemo.

Dodatne informacije:
<kbd>: The Keyboard Input element
w3schools: kbd

Komentiraj


*