CSS Font-Size: em-px-pt-procenti

Eden najbolj zapletenih atributov CSS stilov je atribut font-size, ki se uporablja za določanje velikosti črk. V CSSju imamo štiri različne enote za določanje velikosti. Ampak katera enota je najboljša? To vprašanje je spodbudilo že veliko debat in kritik. Najti pravi odgovor je težko, saj vsak zagovarja svojo metodo.


Enote

“Ems” (em) je raztegljiva enota, ki se uporablja v “web” dokumentih. Em je enak trenutni velikosti font-siza. Primer: če je velikost črk v dokumentu 12pt, je 1 em enak 12pt. Em je po naravi raztegljiv, tako je 2 em enak 24pt, .5 em enak 6pt,… Emi, tako postajajo čedalje popularnejši zaradi svoje raztegljivosti in svoje priročnosti za mobilne medije.

Piksli – Pixels (px) je fiksna enota, ki se uporablja za določanje velikosti črk na monitorjih. 1 piksel je enak eni piki na monitorju(najmanjša enota vaše resolucije na monitorju). Veliko web designerjev uporablja za enoto “pixle” zato, da se prikaže popolna podoba spletnega mesta v brskalniku. Slabost te note je, da se ne veča in ne manjša, kar je slabo za mobilne naprave.

Pike – Points (pt) slednja se ponavadi uporablja v tisku oziroma za tiskane medije – vse kar tiskamo na papir. Ena pika je enaka 1/72 incha (0.352777778 mm). Pike so zelo podobne pikslom, saj imajo enake lastnosti – fiksna in ne raztegliva enota.

Procenti – Percent (%) ta enota je precej podobna enoti “em”. Trenutna velikost besedila je enaka 100% (primer: 12pt = 100%). Ob uporabi procentov je vaše besedilo popolnoma raztegljivo in primerno tudi za mobilne naprave.


Kakšna je razlika?

Razliko hitro razumemo, ko vidimo enote na primerih, 1em = 12pt = 16px = 100%. Na prvi pogled so črke enakih velikosti, ampak pri povečevanju in zmanjševanju oziroma uporabi drugih naprav pridejo v ospredje enote em in %. Zaradi slednjega imata enoti em in % prednost.


Zaključek

V teoriji je enota em novejša in prihajajoči standard za velikost črk na spletnih mestih. V praksi pa se enota % zagotavlja konsistento prikazovanje za vse uporabnike. Ob spremebah nastavitev se besedilo razteguje lepše in tako dopušča ohranitev “bralnosti”, dostopa in oblikovne oblike.

Komentiraj


*