HTML povezave in oznaka “target”

HTML-povezave-in-oznaka-target

HTML povezavam <a href=”… lahko določimo tudi cilj odpiranja povezave. Na voljo imamo različne opcije odpiranja. Osnovna nastavitev, ki se uporabi tudi, če target oznake ne določimo je odpiranje v istem oknu (_self). Poleg osnovne nastavitve oz. značke pa je najbolj v veljavi odpiranje v novem oknu (_blank).

Vrednosti oznake “target”

  • _blank – Odpre povezavo v novem oknu ali v novem zavihku brskalnika
  • _self – Odpre povezavo v trenutnem oknu (osnovna nastavitev)
  • _parent – Odpre povezavo v svojem staršu
  • _top – Odpre povezavo v najvišjem (zgornjem) okvirju in zapolni celotno stran
  • ime okvirja – Odpre povezavo v imenovanem oknu

Uporaba oznak _parent, _top in ime okvirja je značilna v primerih, ko uporabljamo t.i. FRAME.

Oznaka “target” na spletnih obrazcih (form)

Oznako “target” lahko uporabimo tudi na spletnih formah. V določenih situacijah si želimo, da bi se npr. rezultat iskanja prikazal v novem oknu. Takrat enostavno uporabimo značko target=”_blank”.

Primer
<form action="URL naslov" method="post" target="_blank">
<-- vsebina obrazca -->
</form>

Komentiraj


*