HTTP status kode

HTTP je komunikacijski protokol med odjemalci, kot je npr. brskalnik in strežniki. Brskalnik uporabnika pošlje zahtevo strežniku, strežnik zahtevo obdela in pošlje brskalniku odgovor.

Med prvimi informacijami odgovora strežnika je status koda. HTTP status koda odjemalcu pove ali je bila zahteva uspešna ali ne. Obstaja 5 kategorij status kod:

  • 1xx: informativne kode (npr. 100: Continue)
  • 2xx: uspešno (npr. 200: OK)
  • 3xx: preusmeritev (npr. 301: Moved Permanently)
  • 4xx: napake pri odjemalcu (npr. 404: Not Found)
  • 5xx: napake na strežniku (npr. 500: Internal Server Error)

100 – 199: informativne kode

Omenjena koda se uporablja malo, namenjena je informiranju odjemalcu. Primer: “100 Continue” – namenjena informiranju odjemalcu, da lahko nadaljuje z naslednjimi zahtevami.

200 – 299: uspešno

Koda se uporablja za sporočanje, da je bila zahteva uspešna. Primer: “200 OK” – najbolj pogosta koda za uspešno zahtevo.

300 – 399: preusmeritev

Koda sporoča odjemalcu, da se iskani vir nahaja na novi lokaciji (URL). Primer: “301 Moved Permanently” – Vir se je preselil za vedno.

400 – 499: napake pri odjemalcu

Koda sporoča napako v zahtevi. Primer: “404 Not Found” – Odjemalec je zahteval vir (URL), ki ne obstaja.

500 – 599: napake na strežniku

Koda sporoča napako, ki se je zgodila na strani strežnika. Primer: “500 Internal Server Error” – Generična strežniška napaka.

Komentiraj


*