Open Graph protocol – Open Graph protokol

Open Graph protocol omogoča enostavno integracijo spletne strani v socialno mrežo(social graph)”. Integracija se zgodi” v obliki informacijsko bogatega objekta. Najbolj znan primer integracije Open Graph protokola je Facebook, kjer vsaka stran dobi enako funkcionalnost, kot kateri koli drugi objekt na Facebooku.

V praksi takšne primere srečamo v samem toku informacij na Facebooku. Prikazani so v obliki naslovov, povzetkov, predstavitvenih slik, videov in povezav.

Na voljo imamo veliko različnih tehnologij in metod, ki jih lahko združujemo in uporabljamo. Žal pa ne obstaja enotna tehnologija, ki bi informacije smiselno združila za ustrezno predstavitev v socialni mreži. Open graph protokol temelji na obstoječih tehnologijah in ponuja razvijalcem poleg enostavne integracije ravno ta manjkajoči del.

Osnovne meta oznake Open Graph protokola

Priprava spletne strani v informacijsko bogat objekt, ki ga lahko enostavno vključujemo v socialno mrežo je dokaj enostavna. Vse kar potrebujemo je nekaj osnovnih meta oznak, ki jih vključimo v glavo (<head>) naše spletne strani. Naslednje štiri meta oznake so tudi ključne oznake tega protokola:

  • og:title – naslov vašega objekta
  • og:type – oblika vašega objekta. Glede na tip imamo lahko dodatne možnosti.
  • og:image – slika, ki predstavlja objekt znotraj družbenega grafa
  • og:url – celoten URL naslov, kjer se objekt/stran nahaja.

Primer kode za “The Rock na spletni strani IMDB”  http://www.imdb.com/title/tt0117500/

<html prefix="og: http://ogp.me/ns#">
<head>
<title>The Rock (1996)</title>
<meta property="og:title" content="The Rock" />
<meta property="og:type" content="video.movie" />
<meta property="og:url" content="http://www.imdb.com/title/tt0117500/" />
<meta property="og:image" content="http://ia.media-imdb.com/images/rock.jpg" />
...
</head>
...
</html>

Več informacij o Open Graph protokolu: http://ogp.me/
Kaj je Social graph:  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_graph

Komentiraj


*