E-mail dostopnost

Dostopnost predstavlja nekaj več, kot le izboljšanje izkušnje za nekaj uporabnikov, gre namreč za izboljšanje za vse uporabnike. Zato je dostopnost pomembna tudi pri pripravi e-mailov.

Ustvarjanje dostopnih e-mailov se lahko lotimo na več načinov, samo besedilo, oblikovanje ali samo programsko kodo za e-maile. Lahko se najprej lotimo samo nekaterih področji, kombinacije posameznih ali pa vse hkrati.

Struktura dostopnih e-mailov:

  • vsebina/besedilo
  • oblikovanje
  • struktura
  • programska koda

Pri pripravi dostopnih e-mailov je potrebno imeti ustrezno besedilo, ki ne sme biti predolgo, ustrezno velikost slednjega z ustreznimi razmiki med vrsticami, slike morajo imeti ustrezne opise, namreč veliko uporabnikov slik ne naloži ali pa jih ne vidijo, semantično zgradbo HTMLja in enostolpično strukturo za lažje in hitrejše branje. Vsekakor pa je potrebno vse e-maile pred masovno uporabo ustrezno testirati.

Če vas e-mail dostopnost zanima priporočam priročnik “The Ultimate Guide to Email Accessibility”.

Komentiraj


*