Kako izboljšati dostopnost pri oblikovanju

Dostopnost postaja vse pomembnejša, k temu veliko pripomore tudi zakonodaja, ki slednjo zahteva. Tako je dobro, da se pri oblikovanju, oblikovanju spletnih strani držimo vsaj minimalnih priporočil za dostopnost.

Zakoni o spletni dostopnosti so bili omejeni na Združene države Amerike. Leta 2016 je v veljavo prišla Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Trenutno se jih morajo držati državne ustanove in storitve financirane s strani EU oz. državnih organov – javni sektor. V zakonodaji je posredno določeno, da morajo spletne strani in aplikacije izpolnjevati nivo AA WCAG 2.1. standarda.

Najbolj osnovni komponenti dostopnosti so barve, ki morajo zadoščati ustreznemu kontrastu in velikosti fontov, ki morajo biti zadostne. Ustrezen kontrast barv je v razmerju 4.5:1 za osnovno besedilo. Za splet mora biti velikost osnovnega besedila 16px, to je tudi osnovna nastavitev v brskalnikih. V tisku je priporočljiva velikost 12pt. Manjše velikosti so dovoljene za opombe in podporno besedilo.

Razširjena oblika dostopnosti:

 • Naslov strani (page title)
 • Slike z ustreznimi opisi – “alt” besedilo
 • Besedilo:
  • ustrezni naslovi
  • ustrezno razmerje barv (color contrast)
  • ustrezno prilagajanje besedila
 • dostopnost z uporabo tipkovnice
 • dostopnost form, label in napak
 •  odstranimo utripanje, bliskanje, …
 • multimedijske vsebine imajo podporo (audio, video)
 • ustrezno navigacija

Pri vseh projektih se je vredno že v začetku potruditi, da dostopnost vključimo takoj. Le tako bodo naši izdelki pripravljeni korektno za vse, posledično pa se bomo izognili dodatnim stroškom v prihodnje, ko bo zagotavljanje dostopnosti obvezna praksa.

Uporabni viri za dostopnost:

Komentiraj


*