understandingaccessibility.com

Namen projekta understandingaccessibility.com je, da spletnim oblikovalcem in razvijalcem ponudi jasna navodila, kako narediti spletne strani dostopne čim večjemu številu ljudi.

Spletno mesto razumevanje dostopnosti (understandingaccessibility.com) je bilo ustvarjeno v obliki preprostega vodnika po korakih za spletne oblikovalce, ki ga lahko uporabljajo kot orodje za pomoč pri oblikovanju za osebe z oviranostmi. Poročilo WebAIM iz leta 2023 je pokazalo, da je bilo na enem milijonu domačih strani spletnega mesta odkritih 49.991.225 različnih napak pri dostopnosti, s povprečno 50,0 napakami na stran, kar je absolutno preveč.

Za projektom stoji oblikovalec Alaïs de Saint Louvent, Studio Lutalica in Lattimore + Friends razvil brezplačno spletno mesto, da bi demistificiral smernice za dostopnost spletne vsebine (WCAG) in pomagal oblikovalcem narediti spletna mesta bolj dostopna.

Vir: https://www.understandingaccessibility.com

Komentiraj


*