Variable Fonts – Spremenljivi fonti

Variable fonts oz. spremenljivi fonti so fonti, ki so bili ustvarjeni za digitalno dobo. Njihova glavna prednost je, da imajo glede na svojo relativno majhno velikost zelo širok spekter tipografske svobode. Z napredkom, ki vedno prinese nove možnosti in rešitve pa se ustvarijo tudi novi izzivi. Kako lahko torej »variable fonts« uporabimo danes.

Kaj so Variable fonts oz. spremiljivi fonti?

Variable fonts oz. spremenljivi fonti so vbistvu ena datoteka fontov, ki se lahko obnaša, kot množica različnih datotek fontov. Običajno imamo eno datoteko za eno obliko fonta. Se pravi bold font je ena datoteka, normal font druga, … Spremenljivi fonti pa imajo vse podatke o različnih oblikah shranjene v eni datoteki.

Kaj lahko storimo z spremenljivimi fonti?

V osnovi je vse odvisno od tega, kako je font oblikovan. Najpogostejše spremembe na katere lahko vplivamo pa so:

  • wdth za širino
  • za težo
  • ital za poševno
  • slnt za naklon
  • opsz za optično velikost.

Spremenljivimi fonti, velikost, animacija, …

Majhna datoteka je posledica, da ima vsaka znak le en obris/zapis. Točke, ki tvorijo ta obris pa imajo navodila, kako se obnašajo, da ustvarjajo druge oblike, težo, … Posamezni slogi se nato interpolirajo, kar pomeni da se dinamično izrišejo v brskalniku. To omogoča tudi ustvarjanje slogov med posameznimi tipi, npr. med normal in bold.

Vse to pa nam omogoča tudi animiranje posameznih fontov, saj lahko z ukazi vplivamo na njihovo prikazovanje oz. izris. Spremenljivi fotni imajo zelo velik potencial implementacije, zelo dobro podporo v modernejših brskalnikih, izjema je zopet IE brskalnik. Pred uporabo pri svojem projektu vedno preverite stanje na terenu – “Can I use variable fonts“.

Predavanje »Variable Fonts and the Future of Web Design«

Dodatni viri – Variable fonts oz. spremiljivi fonti

Komentiraj


*