Connected UX – Aarron Walter

Raziskovanje je postalo že običajna praksa pri različnih oblikovalskih nalogah. Rezultati teh raziskovanj pa se nam običajno skozi čas “izgubijo”, kot se izgubijo vsi shranjeni dokumenti na našem disku ali pa se rezultati ne delijo z vsemi ostalimi vpletenimi. Nedostopnost informacij v podjetjih in različnih skupinah pa vodi k slabšim rešitvam in podvajanju dela.

Aarron Walter nam v predavanju Connected UX, predstavi zanimiv način uporabe orodij, ki omogočajo povezavo kvalitativnih in kvantitativnih podatkov v enotno bazo. Slednja je v skupni rabi vsem zaposlenim in jim tako omogoča enostaven dostop do informacij, ki jim pomagajo pri vsakodnevnih opravilih.

Predavanje je bilo organizirano v okviru dogodka SmashingConf NYC, leta 2014. Aarron Walter je direktor uporabniške izkušnje pri podjetju MailChimp. Sledite ga lahko na @aarron.

Connected-UX-Aarron-Walter

Komentiraj


*