Izogibajte se centriranju besedila

Vsaj v primerih, ko imamo več vrstic besedila. Namreč večje količine besedila, ki je centrirano oz. sredinsko poravnano je težje berljivo in škoduje uporabnikom.

Pri postavljanju vsebine ne gledamo samo na vsebino, ampak tudi kako ta izgleda oz. je oblikovana. Na spletu največkrat srečamo levo poravnano besedilo, saj za naše jezikovno področje. Nekatere kulture pišejo drugače, desno proti levi, zgoraj navzdol in imajo posledično drugačne poravnave. Kako je samo besedilo poravnano pa vpliva tudi na to, ali uporabnikom pomagamo ali otežujemo prebiranje vsebin.

Levo poravnano besedilo je lažje brati, kot sredinsko poravnano besedilo v primerih daljših vsebin (več vrstic). Razlog zato tiči v tem, da v primeru centrirane vsebine vsaka vrstica svojo pozicijo začetne besede in posledično se oči uporabnikov bolj trudijo pri prebiranju vsebin. Ker ni leve poravnave ni sidra, ki bi omogočala enostavno prebiranje vsebin. V primeru leve poravnave pa imamo sidro in uporabnikove oči enostavno skačejo iz vrstice v vrstico in omogočijo hitrejše branje.

Kdaj uporabimo centrirano besedilo?

Centrirano besedilo se običajno uporablja za naslove ali krajše zapise, ki nimajo preveč vrstic. Uporabniki lahko slednje hitro preberejo in oči se ne naprezajo preveč. Izogibajte se mešanju poravnav v besedilu, npr. odstavki poravnavi levo in mednaslovi sredinsko. Takšne uporabe z različni tipografijami/fonti lahko izpadejo neurejeno oz. čudno. Levo poravnani odstavki gredo skupaj z levo poravnanimi mednaslovi oz. naslovi.

Kaj lahko še popravimo?

Tudi v levi poravnavi lahko nastanejo težave pri prebiranju. Razlog običajno leži v izbiri samega fonta, namreč določeni fonti nimajo dobre simetrije in posledično črke oz. poravnave rahlo “skačejo”. Prebiranje je sicer lažje, kot v sredinski poravnavi, vendar težje kot v primerih, ko imamo simetričen font, ki ima dobro linijo/poravnavo. Izbira fonta je tako zelo pomembna.

Pregledovanje vsebine lahko izboljšamo z okrepljenim ali po domače boldiranim besedilom. Okrepljeno besedilo doda dodatna sidra za oči in tako omogoča lažje prebiranje vsebin. Poleg tega tudi vizualno izpostavimo najbolj pomembne dele vsebine za uporabnike.

Na kaj moramo še paziti

Paziti moramo tudi na obojestransko poravnavo, ki sicer vizualno izgleda bolje, ker deluje kot blok, vendar je za prebiranje vsebine prav tako slaba. Uporabniki v tem primeru zelo težko sledijo vsebini, ker se oči izgubijo in tako otežujejo prebiranje vsebin. Obojestranska poravnava je tako bolj primerna za vsebino, ki ni nujna, ampak je bolj zakonsko potrebna. Npr. opozorila, specifikacije, … tako dobi besedilo bolj grafično podobo oz. deluje kot blok element.

Pri ravnanju besedila si je dobro zapomniti:

  • besedilo je levo ravnano (pazi jezikovno področje/kulturo)
  • centrirano besedilo le v določenih primerih (npr. glavni naslovi, kratke vsebine, …)
  • okrepljeno besedilo za poudarke in hitrejše prebiranje
  • pravilna izbira fonta

Komentiraj


*