CSS Kurzorji

S pomočjo CSSja lahko določimo tip kurzorja, ki se pojavi na določenem elementu.

Uporabimo lahko nabor standardnih kurzorjev, lahko pa pripravimo tudi svoje kurzorje.

Primer kode uporabe standrdnih kurzorjev:

p {
cursor: crosshair;
}

Primer kode uporabe ne standrdnih kurzorjev:

p {
cursor: url("prvi.cur"), url("drugi.cur"), pointer;
}

Več informacij:
http://www.w3schools.com/CSS/pr_class_cursor.asp

Testiranje kurzorjev:
http://www.w3schools.com/CSS/tryit.asp?filename=trycss_cursor

Komentiraj


*