CSS reset

CSS reset uporabljamo pri izdelovanju spletnih strani za odstranjevanje standardnih stilov(prednastavljene oblike), ki so določeni posameznim elementom. O čem sploh govorimo si najlažje ogledamo na samem primeru spodaj.

CSS_reset_NO
Slika prikazuje standardni izpis elementov.

CSS_reset_YES
Slika prikazuje CSS reset izpis elementov, kjer so bili odstranjeni
vsi razmiki med posameznimi elementi.

Poznamo več vrst in dva načina uporabe CSS reseta. Prvi način je, da CSS reset določimo vsem elementom. Drugi način pa določi CSS reset samo izbranim elementom.

Način 1: Primer CSS reset vsi elementi

* {
margin: 0;
padding: 0;
}

Način 2: Primer CSS reset izbrani elementi

h1, p, table, div, ul, li {
margin: 0;
padding: 0;
}

Lepo zbirko CSS resetov lahko najdete na Perishable Press.
http://perishablepress.com/press/2007/10/23/a-killer-collection-of-global-css-reset-styles/

Komentiraj


*