Orodje za odzivno tipografijo

Metoda “Fluid Typography” spreminja pristop do tipografije v odzivnem oblikovanju (RWD). Namesto, da dorečemo fiksne velikosti za posamezne ekrane, pripravimo eno spreminjajočo oz. odzivno (fluid) vrednost, ki se s pomočjo CSSja prilagaja posameznim ekranom.

Ta pristop do odzivne tipografije zahteva veliko računanja, zato je vizualizacija ali orodje, ki ta postopek olajša vedno dobrodošla. Ravno to je naredil Adrian v orodju “Modern fluid typography editor“, ki omogoča enostavno pripravo in vizualizacijo poteka odzivne tipografije.

Orodje “Modern fluid typography editor” nam tako omogoča enostavno izgradnjo odzivne tipografije, kjer nam omogoča nastaviti velikost osnovne tipografije, minimalne, maksimalne, fluidne ter relativne velikosti. CSS koda se osvežuje sproti, rezultat pa se izpiše v obliki vsebine, grafa ali tabele. Uporabno, predvsem pa veliko hitreje, kot priprava »na roke«.

modern-fluid-typography.vercel.app

Komentiraj


*