Pametna QR koda

QR koda je barkoda, ki je bila izdelana za strojno branje in ker je lahko beremo tudi s pomočjo pametnih telefonov idealna za hiter prenos informacij. Posledično je zelo uporabna za marketinške namene – oglaševanje.

V QR kodo lahko “skrijemo” veliko zadev, kot so: URL povezava, kontaktne informacije, besedilo, e-mail, Wifi podatke, link do APP trgovin … osnoven problem pa je v tem, da ko so podatki enkrat v QR kodi slednjih ne moremo več spreminjati, kar pomeni če smo naredili napako slednja ostane. Lahko pa se slednjega lotimo tudi malo drugače.

Pametna QR koda

V izogib težavam pa se lahko QR kod lotimo drugače in sicer z uporabo t. i. “redirectov”. V QR kodo namesto končnih podatkov skrijemo povezavo, ki jo lahko naknadno spreminjamo. Npr. povezavo na naš strežnik, kjer kontroliramo preusmeritve ali pa, če smo manj tehnično vešči uporabimo URL skrajševalnike, kot so npr. bit.ly, …

Če uporabljamo URL skrajševalnike posledično dobimo še statistiko za QR kode, kar pomeni da točno vemo kolikokrat je bila slednja skenirana. Če uporabljamo lastne rešitve moramo statistiko dodatno implementirati. Edina slabost URL skrajševalnikov je, da ob skeniranju takšne kode prikazana URL povezava ni vedno takšna, kot bi si jo želeli. Če imamo dovolj znanja in sredstev pa lahko tudi to nevšečnost premagamo, tako da na lastni domeni oz. želeni postavimo ustrezne preusmeritve.

Komentiraj


*