Uporabniške poti

Uporabniške poti so običajno osnova pri razvoju spletnih strani ali aplikacij. Njihov namen je, da smo skozi celoten proces usmerjeni na samega uporabnika. Običajno so uporabniške poti pripravljene za najbolj obiskane spletne strani oz. postopke na strani ali v aplikaciji.

V času raziskovanja, testiranj se uporabniške poti uporabljajo za analizo, ali je nov način učinkovit in ustreza uporabniški poti ali ne. V kolikor se odločimo za A/B testiranje lahko uporabniške poti testiramo na naših testnih uporabnikih in delamo iteracije dokler ne najdemo optimalne.

Ko je spletna stran ali aplikacija objavljena je potrebno uporabniške poti spremljati in jih ustrezno ovrednotiti ali so uspešne ali ne. Na podlagi slednjih pa pripravimo ustrezne spremembe oz. optimizacije. Končen rezultat je običajno zmes potreb naročnika, dobrih praks in same izvedbe.

Kako definiramo uporabniško pot?

Uporabniška pot je običajno sestavljena iz:

  • osnovni opis (demografija, interes),
  • cilj uporabnika,
  • tehnologija dostopa (mobile, desktop),
  • koraki za doseganje tega cilja*,
  • uporabniška pot*.

* Slednje je običajno prikazano v obliki skice ali sheme, kot je primer spodaj.

Osnova za izgradnjo uporabniških poti je analitika obstoječega spletnega mesta ali aplikacije. Uporabniške poti običajno sledijo arhitekturi strani se pravi od prvega nivoja ali pristajalne strani naprej. Dodatno so razširjene s posebej izdelanimi profili oseb oz. person. Slednje imajo običajno določene značilnosti, ki se kažejo v spolu, letih in interesih. Pripravimo pa jih iz dodatnih podatkov, ki jih dobimo iz “terena” oz. ciljne publike.

Za izdelavo uporabniških poti imamo na voljo tudi vrsto drugi orodij. Sam si velikokrat pomagam z orodjem Hotjar, kjer lahko vse seje posnamem in tako natančno vidim uporabniško pot in njihov način uporabe. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko ustrezno pripravim uporabniško pot in jo, če čas dopušča optimiziram.

Komentiraj


*