Kako enostavno izpišemo zadnje objave v WordPressu

Za izpis zadnjih objav ne potrebujemo nobenih dodatnih poizvedovanj v podatkovno bazo ali plug-inov. Uporabimo lahko obstoječi WordPress funkciji. Govorimo o funckiji get archives in get posts.

 

Metoda I.: Funkcija get archives

Funkcija se imenuje wp_get_archives() in se ponavadi uporablja za prikazovanje arhivov. Če funkciji dodamo nekaj parametrov nam bo prikazala zadnje objave našega bloga.

Primer kode za izpis zadnjih treh objav:
<ul>
<?php wp_get_archives('title_li=&type=postbypost&limit=3'); ?>
</ul>

Koda vam izpiše zadnje tri objave vašega bloga v listi. Vsak vnos ima svojo <li> HTML značko.

Več informacij o funkciji: http://codex.wordpress.org/Template_Tags/wp_get_archives

 

Metoda II.: Funkcija get posts

Druga metoda pa uporablja funkcijo get posts. Funkciji lahko prav tako dodajomo parametre za lepši izpis.

Primer kode za izpis zadnjih treh objav:

<ul>
<?php
$myposts = get_posts('numberposts=3&order=DESC');
foreach($myposts as $post) :
setup_postdata($post);
?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

 

Metoda III.: WP povpraševanje

Tretja metoda predstavlja WP povpraševanje. Povpraševanje izvrši zanko in izpiše zadnje tri objave.

Primer kode za izpis zadnjih treh objav:

<ul>
<?php $my_query = new WP_Query('showposts=3');
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID; ?>
<li><a href=”<?php the_permalink(); ?>”><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile; ?>
</ul>

Več informacij o funkciji: http://codex.wordpress.org/Template_Tags/get_posts

  • Meni zgornja koda ne pomaga prav nič. Tudi če vstavljam argument v oklepaje, mi še zmeraj prikazuje default število postov.

    <div class="post-shop" id="post-“>

    Odgovori
  • Za pomoč potrebujem več informacij. Kam točno si vstavil kodo?
    Med kopiranjem se lahko tudi “pokvarijo” enojni narekovaji.

    Odgovori

Komentiraj


*