Kako odstranimo značko za odstavek okrog slik v WordPressu

WordPress vsebini, ki jo vnesemo preko sistema za urejanje vsebine avtomatsko doda značke za odstavek. V določenih primerih pa te funkcionalnosti ne želimo.

Primer kode:
Besedilo besedilo
<img src=”slika.jpg”>

Pretvori v:
<p>Besedilo besedilo</p>
<p><img src=”slika.jpg”></p>

To lahko popravimo z naslednjo kodo:


function filter_ptags_on_images($content){
 return preg_replace('/<p>\s*(<a .*>)?\s*(<img .* \/>)\s*(<\/a>)?\s*<\/p>/iU', '\1\2\3', $content);
}

add_filter('the_content', 'filter_ptags_on_images');

Rezultat kode je:
<p>Besedilo besedilo</p>
<img src=”slika.jpg”>

Kodo je potrebno vstaviti v datoteko functions.php izbrane teme.

Vir: http://css-tricks.com/snippets/wordpress/remove-paragraph-tags-from-around-images/

Komentiraj


*