Odstranimo WordPress komentarje

Sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami WordPress ima vgrajen sistem za komentiranje. Vendar v primerih, ko WordPress uporabljamo, kot sistem za urejanje vsebin spletnih strani običajno ne potrebujemo.

Običajno je dovolj že, da ugasnemo komentarje v nastavitvah, vendar kaj pa ko želimo odstraniti komentarje v vseh navigacijah, objavah, skriti obstoječe komentarje, … ? Spodnja koda nam omogoča ravno to.


// Disable support for comments and trackbacks in post types
function df_disable_comments_post_types_support() {
	$post_types = get_post_types();
	foreach ($post_types as $post_type) {
		if(post_type_supports($post_type, 'comments')) {
			remove_post_type_support($post_type, 'comments');
			remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
		}
	}
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_post_types_support');

// Close comments on the front-end
function df_disable_comments_status() {
	return false;
}
add_filter('comments_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);

// Hide existing comments
function df_disable_comments_hide_existing_comments($comments) {
	$comments = array();
	return $comments;
}
add_filter('comments_array', 'df_disable_comments_hide_existing_comments', 10, 2);

// Remove comments page in menu
function df_disable_comments_admin_menu() {
	remove_menu_page('edit-comments.php');
}
add_action('admin_menu', 'df_disable_comments_admin_menu');

// Redirect any user trying to access comments page
function df_disable_comments_admin_menu_redirect() {
	global $pagenow;
	if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
		wp_redirect(admin_url()); exit;
	}
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_admin_menu_redirect');

// Remove comments metabox from dashboard
function df_disable_comments_dashboard() {
	remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_dashboard');

// Remove comments links from admin bar
function df_disable_comments_admin_bar() {
	if (is_admin_bar_showing()) {
		remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
	}
}
add_action('init', 'df_disable_comments_admin_bar');

Kodo je potrebno vstaviti v datoteko functions.php izbrane teme.

Vir: https://www.dfactory.eu/wordpress-how-to/turn-off-disable-comments/

Komentiraj


*