Pisanje za splet

Spletne vsebine ne beremo, ampak jih skeniramo. Iz analiz je razvidno, da samo 16% ljudi prebere celotno vsebino. Zaradi tega je pomembno besedilo oblikovati tako, da omogoča skeniranje besedila.

Obiske ne moremo povečati samo z izboljšavo vsebine oziroma besedila, ampak je potrebno besedilo prilagoditi uporabi na spletu.

Kakovost obiskov se kaže tako, da si uporabniki zapomnijo več informacij, manjša je obremenjenost klicnega centra, ker se informacije najdejo na spletu, izboljša se vtis in zaupanje v podjetje, uporabniki preživijo več časa na spletnih straneh,…

Besedilo je potrebno razbiti na naslov, podnaslov in odstavek/ke. Naslovi morajo biti informativni – vprašanje / odgovor. Vsak odstavek mora imeti eno temo in zaželeni so grafični elementi.

Pri večji količini besedila uporabimo princip obrnjene piramide, kazalo in povzetek na vrhu.

Slog besedila mora biti informativno(podajanje dejstev), jedrnato(manj vsebine, kot bi jo napisali za kakšno drugačno objavo) in poljudno(nestrokoven jezik, tako da ga razumejo vsi).

V samem besedilu uporabljamo okrepljeno besedilo – “bold”, povezave na druge vire in strani, sezname, tabele,…

Komentiraj


*